Email marketing en temps de Social Media

| Hector Garcia

国际邮戳 南京国际互换局 南京邮区中心局 南京邮政局;中国国家邮政局各国际互换局内部使用的国际邮戳 International postmarks which internal used by China Post International Mail Exchanging  Bureau

Des de fa ja molt de temps que les empreses han estat aprofitant l'excel·lent entorn que brinda el correu electrònic per poder arribar als seus clients, a través d'enviament de notícies, promocions, ofertes i qualsevol mena de contingut que puguin interessar al possible consumidor. Els bons resultats que tradicionalment han donat — mesurats, per exemple, a través del ROI (Return Of Investment) — fa que aquelles que encara no s'han aplicat en explotar aquesta forma de marketing ho tinguin sovint com a tasca pendent.

Irrupció del social media

Amb l'aparició del fenòmen del social media, la interacció i comunicació entre les empreses i els seus clients (en el millor dels casos, entre les marques i firmes i els seus fans) està canviant el tauler de joc, i una cosa tan habitual com és, per exemple, l'enviament de newsletters als suscriptors, sembla cada cop més cosa del passat (com diríen els francesos, "demodé"). Les plataformes com Facebook o LinkedIn, que donen accés a eines per mesurar impactes de campanyes, segmentació per edat o sexe, o estadístiques diverses, està fent que algunes empreses amb molta incidència a la xarxa estiguin centrant molt més els seus esforços en aquests entorns més conversacionals en detriment de l'email, que restringeix molt més la manera en què ens comuniquem amb els usuaris i que és molt més opac alhora de saber qui ha rebut, obert o accedit al link d'una oferta.

Present i futur

El correu electrònic no està, ni de bon tros, defenestrat. De fet, conserva algunes virtuts que el fan un canal imprescindible encara en el nostre pla d'estratègia online. Si, en el cas de les xarxes socials, un mateix usuari pot tenir diverses comptes obertes en diferents serveis i consultar-les amb una freqüència variable, en el cas de l'email és molt més habitual que el matexi usuari tingui únicament una o dues adreçes i que hi accedeixi més d'un cop al dia. De fet, encara el nombre de persones que poseeixen un compte de correu supera encara el de les que tenen compte en alguna xarxa social. I tot i que el social media sigui molt més ric i polivalent alhora d'introduïr els nostres continguts i distribuir-los per dinamitzar la conversació amb els clients, és molt difícil aconseguir que aquests es mantinguin fidels i ens segueixin dedicant el seu temps i atenció per molt de temps. Aqui el correu electrónic és una bala que es dispara directament cap a l'atenció de l'usuari (almenys en el temp en què s'obre un correu). Una bona newsletter, per exemple, és el punt d'accés per iniciar un fil de conversa que es desenvolupi més tard i a nivells més interactius en d'altres àmbits.

blog comments powered by Disqus

Què és aquest blog?

Benvingut! Aqui parlem de SEO, desenvolupament web, community management...

Aquest blog l'escriuen professionals de Nuvolic