Nuvolic a la DjangoCon de Berlin 2010

| Hector Garcia

Durant la setmana del 24-28 de Maig, els djangonautes de tot el món es van donar cita a la DjangoCon Europe 2010 a Berlin. Aquestes conferències han estat organitzades per la German Django Association, la qual cosa vol dir que cap empresa amb ànim de lucre va estar a càrrec de la organització. La comunitat va ser la que va fer possible l'event. Nuvolic va assistir-hi, ja que Django és la nostra plataforma de desenvolupament Python predilecte, la que encaixa millor amb la nostra filosofia de treball (com resa el leit motif de Django, "perfectionists with deadlines" o "perfeccionistes amb dates límits d'entrega") i amb la que ens sentim més còmodes fent la feina ben feta.

La experiència ens ha acostat a conèixer en persona a personalitats com Jacob Kaplan-Moss, un dels fundadors, o a membres destacats de la comunitat Django, a càrrec del desenvolupament de la core del framework, de les diferents funcionalitats que el composen, o d'altres projectes que, d'una o d'altra manera, estan connectats amb l'ecosistema que conforma Django dins de l'open source.

Les xerrades - totes preparades i executades per voluntaris evangelistes dins del seu propi camp - van tocar temes diversos i es van acostar es de molts fronts diversos, algunes directament desde les entranyes de la comunitat de desenvolupadors de Django (procés de desenvolupament dins de la comunitat, testing, deployment, South, Django-CMS), algunes intentant connectar altres tecnologies amb el framework (CouchDB, MongoDB, WSGI) i d'altres amb un caire més generalista, desenfadat o menys tecnològic (disseny de front-ends, filosofies minimalistes simplistes).

La última hora de cada dia va estar reservada a una modalitat més informal de xerrades, les anomenades "lightning talks", que assignen cinc minuts a cada ponent per exposar un tema. El seu caràcter breu fa que s'hagi de fer un esforç de síntesi que, alhora, no deixi cap aspecte fora i que deixi empremta en els assistents.

Twitter ha estat una eina aglutinadora pels assistents durant aquests tres dies, perquè ha permès que els usuaris, a través del hashtag #djangocon, hagin pogut comunicar impressions, recursos, o footage com fotografies o videos. També ha servit per organitzar trobades per sopar, compartir cerveses o disfrutar de la nightlife berlinesa.

Nous reptes, problemes o tendències han sorgit, durant i després de les jornades, que la comunitat haurà d'afrontar a partir d'ara. Jacob, per exemple, ja va advertir el primer dia que Django comença a arribar al punt de maduresa en què es troba amb els problemes típics d'un projecte que ha crescut, tant en ús com en adeptes i acòlits. I aquests, que en última instància son els que dirigeixen el vaixell del projecte, voluntats que estiren i arronsen les cordes, segons interessos, punts de vista o prioritats. El pony, la mascota oficial de Django, ens recorda que l'ego és el principal enemic d'una comunitat que es basa en voluntaris; tenir un pony rosa és força ridícul però alhora demostra que els djangonautes no tenen sentit del ridícul ni alimenten un ego orgullós, àvid de voler ser més importants que altres comunitats (Ruby on Rails, com a exemple de competidors més directes).

D'altra banda, la nova tendència a usar solucions NoSQL per a les bases de dades, sembla que poc a poc surt de ser quelcom marginal a passar a formar part del conjunt d'eleccions que una arquitectura té per integrar l'enmagatzemament o gestió de les dades. En particular, MongoDB i CouchDB van ser presentats en diverses xerrades.

Tampoc van faltar temes recurrents en aquest tipus de conferències amb una especialització alta dels seus participants, com els que tracten temes com els del disseny web (utilitzar algunes regles i tècniques bàsiques d'ús de tipografia o colors, per exemple), filosofies que pregonen la simplicitat com a regla d'or en el dia a dia del professional, casos reals d'èxit (BMW, per exemple, utilitza python per la construcció de websites promocionals) o la polèmica xerrada de Russell Keith-Magee, un dels principals contributors al projecte i que conforma el nucli de desenvolupadors líders, intentant posar sobre la taula tot allò que no s'ha de fer alhora d'intentar entrar a la comunitat, demanar que es solucioni un bug o que s'introdueixi una millora.

En resum, la DjangoCon ha estat tot un referent en quan a organització (al més pur estil alemany, rigurositat, fiabilitat, professionalitat) i els assistents (més o menys uns 120, dels quals només una noia del pais basc) han valorat la experiència amb una molt alta nota, com és costum quan els ássistents són els mateixos que han ajudat a organitzar l'event. Ara ja estan els ulls posats a la pròxima convocatòria, a Portland, Oregon.

blog comments powered by Disqus

Què és aquest blog?

Benvingut! Aqui parlem de SEO, desenvolupament web, community management...

Aquest blog l'escriuen professionals de Nuvolic